Etsitkö automaalaamoa, jossa autetaan ja opastetaan miten edetä autosi vahinkoasioissa? Tervetuloa asioimaan kanssamme! 045 177 1100

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) ja tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) mukainen tietosuojaseloste koskien Automaalaamo Haverinen Oy:n asiakasrekisteriä.

1. REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Automaalaamo Haverinen Oy

Osoite: Jakokunnantie 24, 00660 Helsinki

Puhelin: 045 177 1100

Sähköposti: info(at)automaalaamohaverinen.fi

2. REKISTERIN NIMI

Automaalaamo Haverinen Oy:n asiakasrekisteri

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Automaalaamo Haverinen Oy:n ja käyttäjän asiakassuhteen hoito

4. REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaiden luovuttamat tiedot.

Tietoja kerätään Automaalaamo Haverisen päivittäisen liiketoiminnan yhteydessä, henkilön käyttäessä Automaalaamo Haverisen kotisivujen sisältämiä palveluita, kuten Vahinkoilmoitus ja Yhteydenottopyyntö. Tietoja voidaan vastaanottaa myös ulkoisista lähteistä, jos henkilö on antanut suostumuksen tietojen luovuttamiseksi Automaalaamo Haveriselle

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Tietoja ei luovuteta asiakasrekisterin ulkopuolelle ilman asiakkaan hyväksyntää tai toimeksiantoa. Asiakkaan toimeksiannosta, kuten ajanvarauspyynnöstä tai muusta yhteydenotosta, toimeksiannon kannalta välttämättömiä tietoja voidaan luovuttaa asiakkaan valitsemalle toimeksiannon kohteelle.

7. REKISTERIN SUOJAUSPERIAATTEET

Rekisteriä ylläpidetään salatulla, palomuurin suojaamalla alueella, vaadittavien käyttäjätunnusten ja salasanojen takana.

8. TARKASTUS OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin.

9. OIKEUS VAATIA TIETOJEN KORJAAMISTA

Rekisteröidyllä oikeus pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista tai käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

10. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiä, ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.